Blaaswixveien 01 Hovedbilde1

Lillehammer Næringspark AS

Næringstomt Blåswixveien, Lillehammer, med fantastisk fin beliggenhet på Storhove. Eiendommen ligger inntil det nye Swixbygget “Smørebua” rett ved avkjørselen til Fåberg/Gausdal og den nye opptrekksarmen til Lillehammer sentrum. Virksomheter som etablerer seg her vil få meget god synlighet og enkel adkomst fra E6.

Området er et attraktivt industri- og storhandelsområde med virksomheter som Møbelringen, Mega Flis, Nye Skog og Hage i tillegg til SWIX og Gausdal Landhandleri.

Blaaswixveien_stort_oversiktsbilde

Birger Sand Bakke uttaler på vegne av Havsjå Invest AS at dette området som er regulert for kontor og industri passer perfekt i eiendomsportefølgen, og Birger Sand Bakke sier at han har stor tro på at dette vil utvikle seg til et av de mest attraktive næringsområdene i Lillehammerregionen.

Blaaswixveien_panoramabilde