Krogenes REMA Hoved P1020831

Krøgenes Næringspark Arendal

Krøgenes Næringspark i Arendal ligger sentralt langs riksveien østover fra Arendal til Eydehavn like ved avkjørselen til Tromøy. Trafikkhyppigheten / ÅDT er 18 000 biler i døgnet.

Krøgenes Byggetrinn 1 ble ferdigstilt i 2010 med et areal på 3 200 kvm.
Leietakere: Europris, REMA1000 og STATOIL 1-2-3.

Krøgenes Byggetrinn 2 ble ferdigstilt i 2012 med et areal på 3 000 kvm. Leietaker: RSA BIL.

Krøgenes byggetrinn 3 er ferdigstilt med til sammen 3 100 kvm. Fullt utleid.
Leietakere: Nr1 Fitness, Apotek 1, Kafé og Fylkestannhelsetjenesten.

Krøgenes Byggetrinn 4 er under prosjektering, og vil når det står ferdig, gi plass for ytterligere 3 000 kvm næringsarealer.

krogenes_rema_p1020828 krogenes_rema_p1020830