XXL Gjovik Kirkeby 04 Ny

Kirkeby bydelssenter Gjøvik

Handelssenter med 7600 kvm areal for storhandel, på 17 mål stor tomt med Opplands mest trafikkerte vei utenfor. Sportskjeden XXL skal etablere seg på Gjøvik, og kjeden har fått forslag til lokalisering på Statoiltomta i Kirkeby bydelssenter. En lokalisering her vil gi svært positive ringvirkninger for Gjøvik.

XXL_Gjovik_Kirkeby_05_ny

XXL_Gjovik_Kirkeby_02_ny

XXL_Gjovik_Kirkeby_01_ny

Kirkeby_01 KIRKEBY_04