534771 Persp 3

HIS bydelssenter Arendal

Nytt bydelssenter med 1400 kvm areal for varehandel skal bygges Fullt utleid pr 2017.

Eiendommen ligger på His vest for Arendal sentrum.  Eiendommen har god eksponering mot veien ved et trafikknutepunkt for trafikk til både etablerte boligområder og ny blokkbebyggelse rett bak handelssenteret.  I disse områdene planlegges det videre boligbygging som vil øke kundegrunnlaget betydelig.

534771-persp-1 534771-persp-2 534771-persp-3 534771-persp-4 534771-persp-5 534771-persp-6

 

Det nye bygget vil ligge nær det eksisterende næringsbygget.

 

HAVSJA_HIS_handelsenter01

a-c-01-situasjonsplan

a-p-01-plan-1-etg

a-p-02-plan-2-etg

a-p-03-plan-3-etg

a-s-01-snitt