HAVSJÅ Lillehammer Prosjekt 03

GUDBRANDSDALSPORTEN

Med prosjektet «Gudbrandsdalsporten» får Lillehammer direkte kontakt med Mesna, Lågen og Mjøsa – og dette skaper store muligheter for næringslivet og innbyggere i Lillehammerregionen.

Investorene bak prosjektet er Havsjå Invest og Bergseng Invest, og de samarbeider med Larkas Arkitekter AS og Veidekke AS

Ved å legge E6 i en stor kulvert sydover til munningen av Mesnaelva, skapes muligheter:

• oppdaterte grønt- og aktivitetsområder langs Lågen

• stort innendørs p-anlegg med 1500-2000 parkeringsplasser

Hotell med 300 rom og konferansefasiliteter

• bybad/trivselsbad med muligheter for oppvarmet flytebasseng ved Lågen

• ca. 250 leiligheter

• miljøvennlig kollektivforbindelse til sentrum

• 1000 nye arbeidsplasser

Se presentasjonen her:

3D-visualiseringer og film er laget av LARKAS ARKITEKTER AS:

havsjaa_lillehammer_prosjekt_01

havsja_lillehammer_prosjekt_02

 

BMV_Larkas Film_2016 11 27_ from Larkas Arkitekter on Vimeo.