HAVSJAA Stromsbu Web Pano

Dahlbergbygget – Strømsbu Eiendom

Strømsbu Eiendom AS har kjøpt det tidligere Dahlbergbygget og har bygd om og revitalisert bygningsmassen til et tidsriktig næringsbygg beregnet på kontorer og forretningsdrift.

HAVSJAA_Stromsbu_DSC_1918_web

Bygget vil bli integrert i de fremtidige planene for hele Strømsbusletta, som vil preges av ulike former for næringsbygg fra nærbutikker innen dagligvarehandel til kontorer og større butikker som møbel- og bilforretninger. Området er under transformasjon til å bli mer bypreget, med typisk gatestruktur og høyere utnyttelse på næringsarealer på begge sider av veien. Bedre tilrettelegging for både gang og sykkelveinett er under planlegging.
Omkringliggende områder er preget av både eneboliger og leilighetsbygg. Gåsåsen ligger rett vest for tomten og er et solrikt og attraktivt boligområdet, oppe på høyden.

Bygget er på 2500 kvm, og lokalene kan tilpasses leietakers behov.

Leietakere: Th. Bredesen, Bemanningsbyraaet, Accounter, Subway Norge, Get, Falk . Ca. 300 kvm ledig.

 

Interessert i mer informasjon? Kontakt oss!

HAVSJAA_Stromsbu_DSC_1915_web