Ny næringspark erstatter hotell på Lillehammer

Slik blir Vingnes Næringspark, sier investor Birger Sand Bakke i Havsjå Invest AS

– Det gamle hotellbygget er historie, sier Birger Sand Bakke og viser fram tegningene til det som skal bli Vingnes Næringspark i Lillehammer.

Den engang så ærverdige Bjørns Kro og Hotell rett utenfor Lillehammer er revet. – Her blir det nå et topp moderne bydelssenter, sier eiendomsutvikler og investor Birger Sand Bakke.

Havsjå Invest As Birger Sand Bakke - Her kommer Vingnes næringspark

Dette erstatter den gamle veikroa. Birger Sand Bakke har stor tro på at Vingnes Næringspark blir en suksess når første byggetrinn står ferdig i 2016

Birger Bakke satser på Mjøsas vestside

Vingnes er en bydel på vestsiden av Mjøsa i Lillehammer kommune. – Like nedenfor her legger Skibladner til, sier Birger Sand Bakke. Han har stor tro på at Vingnes Næringspark vil bli godt mottatt av både de 1800 innbyggerne i bydelen og Lillehammerfolket generelt. – I første omgang bygger vi et bygg som skal romme stor dagligvarebutikk og apotek, sier Birger Sand Bakke. Han regner med at første byggetrinn er innflyttingsklart sommeren 2016.