Investor Birger Sand Bakke får XXL til Gjøvik

XXL_Gjovik_Kirkeby_03_ny

– Det er svært positivt at XXL etablerer seg på Gjøvik, sier investor Birger Sand Bakke. Sammen med eier av Statoil-tomta, Tord Linnerud, har Birger Sand Bakke planer om å bygge et svært attraktivt næringsbygg langs kollektivaksen.

Birger Sand Bakke sammenligner Gjøvik med Hamar, og etableringen av dette konseptet vil gi økt sysselsetting og redusere handelslekkasje til de andre mjøsbyene. På Hamar har XXL nesten en halv million besøkende hvert år, og Birger Sand Bakke mener at etableringen av XXL på Gjøvik i det nye forretningskonseptet på Kirkeby vil ha svært positive ringvirkninger for byen.

– Før vi kan starte byggingen, må politikerne vedta omregulering av området fra industri til næringsvirksomhet, sier eiendomsutvikler og investor Birger Sand Bakke. Han legger til at han har stor tro på at politikerne ser verdien av å ha næringsvirksomhet og handel på en av byens mest attraktive tomter.

XXL_Gjovik_Kirkeby_05_ny

XXL_Gjovik_Kirkeby_04_ny

Kirkeby_01