Birger Sand Bakke skaper begeistring i Lillehammer

havsjaa_lillehammer_prosjekt_01

Birger Sand Bakke skaper begeistring i Lillehammer med prosjektet «Gudbrandsdalsporten». Sammen med investor Lars Bergseng og arkitektkontoret Larkas AS, begeistret de både politikere og næringslivet i Lillehammer med sine ambisiøse og fremtidsrettede planer for byen og regionen. Nå planlegges et framstøt mot Statens vegvesen om å legge ny firefelts E6 i en gigantisk kulvert under 50 000 kvadratmeter med ny bebyggelse over hovedferdselsåren.

Investorene Birger Sand Bakke (Havsjå Invest) og Lars Bergseng (Bergseng Invest) har presentert et fremtidsrettet og visjonært utbyggingsprosjekt som binder byen til vannet og skaper like stor begeistring som ideen om OL gjoirde da den ble offentliggjort på 1980-tallet. Dette hevder Tore Feiring på lederplass i Lillehammer Byavis. Også Gudbrandsdølen Dagningen (GD) melder om stor begeiustring for prosjektet, og det ser ut til at det er tverrpolitisk enighet om at dette er et prosjekt som både politikere og næringsliv vil omfavne med begeistring og glød.

Birger Sand Bakke lanserer Gudbrandsdalsporten
sammen med investorkollega Lars Bergseng i Bergseng Invest. Mulighetsskissene til Larkas Arkitekter visualiserer hvordan investorer, arkitekter og entreprenøren Veidekke tenker seg at prosjektet kan realiseres. Ordføreren i Lillehammer Espen Granberg Johnsen (AP) uttalte at dette var det mest ambiøse og spennende prosjektet han hadde sett, og han troddee at dette var mulig å realisere med gode samarbeidspartnere og velvilje fra Statens vegvesen. Det er tydelig at investorene Lars Bergseng og Birger Sand Bakke skaper begeistring i Lillehammer om dagen.

Les mer om «Gudbrandsdalsporten»