Birger Sand Bakke kjøper His bydelssenter

534771-persp-2

– Dette er en god investering, sier Birger Sand Bakke og poengterer at eiendommen har en attraktiv beliggenhet og det moderne nybygget vil få fremragende forretnings- og kontorlokaler.

Birger Sand Bakke er opptatt av at det Havsjå Invest engasjerer seg i skal være attraktive for potensielle leietakere, og His bydelssenter er et godt eksempel på dette. – Her er det inngått langsiktige leiekontrakter med gode leietakere og alt er utleid før byggestart, uttaler Birger Sand Bakke.

Birger Sand Bakke tror His bydelssenter vil bli enda mer attraktivt i fremtiden

– Dette vil bli det viktigste bydelssenteret på Hisøya, sier Birger Sand Bakke, som poengterer at planene som omfatter både  forretningseiendommer og boliger ligger i et område som oppfattes som et knutepunkt på Hisøy i Arendal.
– Dette er og vil fortsatt være et trafikknutepunkt for innbyggerne på Hisøy, og virksomheter som etablerer seg her vil være lett tilgjengelig for svært mange mennesker, tilføyer Birger Sand Bakke.