Birger Sand Bakke investerer i Halden

Dette erverdige teglsteinsbygget er nå kjøpt av investor Birger Sand Bakke, daglig leder av Havsjå Invest AS

Dette erverdige teglsteinsbygget er nå kjøpt av investor Birger Sand Bakke, daglig leder av Havsjå Invest AS

– Med REMA 1000 som langsiktig leietaker er dette en verdifull eiendom for oss, sier Birger Sand Bakke.

Det flotte teglsteinsbygget ligger i Aremarkveien tett ved elva Tista noen kilometer øst for Halden. – Her har vi 3,5 mål tomt, og muligheter til å utvide, sier Birger Sand Bakke.

Birger Sand Bakke ønsker å utvide

Han har gjort seg noen tanker om fremtidige utvidelser av dette fine forretningsbygget som ligger så sentralt i forhold til bilvei og gangveier med blant annet den fine gangbroa over elva Tista. – Dette kan bli et fantastisk flott handelssenter, sier Birger Sand Bakke. Den nye eieren ser muligheter til å gjøre dette til et attraktivt handelshus med plass til både dagligvareforretningen REMA 1000, apotek og kontorer, for eiendommen har både god adkomst og parkeringsmuligheter.